#whydk

HVORFOR

DANMARK?

Med den globale genåbning, som vaccinerne nu endelig stiller i udsigt, presser et spørgsmål sig på:

Hvorfor Danmark?

Det er danske politikeres ansvar at beslutte, hvordan vi bedst ’genåbner samfundet’.

Men det er også vigtigt, vi som samfund ’genåbner samtalen’ om, hvordan vi genstarter og genopfinder Danmark til tiden efter Covid-19.

Vaccinerne mod Covid-19 er endelig på vej, og forhåbentlig kan vi snart forlade 2020 som et annus horribilis med pandemiens triste følger af sygdom, død og ensomhed. Mange har mistet jobbet. Et helt erhverv er lukket ned. Men i kraft en stærk dansk økonomi er vi – trods alt – sluppet nogenlunde helskindet igennem. Til gengæld ved alle – regering, opposition, virksomheder, - ja, alle med en smule sund fornuft, at forude venter en stor regning.

Den regning skal samles op af private virksomheder. De store. De små. De gamle. De nye. Og alle i benhård konkurrence med virksomheder i hele verden.

Men er Danmark klar til en ny international konkurrence, der på mange måder er forandret og hvor globali-seringen skifter radikalt karakter? Covid-19, Brexit, Amazon, klimakampen, bæredygtighed, polarisering, handelskrise og den 4. industrielle revolution er eksempler på skiftet fra en mere lineær forudsigelighed til en langt mere overrumplende, eksponentiel udvikling. En verdensomspændende udvikling, som går hurtigere, end man kan nå at spørge ’Hvad skal Danmark leve af i fremtiden?’  

Hvordan genopfinder vi Danmark?

Heldigvis har vi gode svar på det spørgsmål. Igennem årtier har vi nemlig analyseret og diskuteret, hvad der skaber dansk indtjening. Og vi ved f.eks., at vi er verdensførende indenfor life science, logistik, fødevarer og cleantech.

Utallige rapporter, kommissioner og tænketanke har også givet bud på, hvordan man politisk kan styrke danske virksomheders rammevilkår og udvikle nye erhvervsklynger som f.eks. den fynske robotklynge. Vi kender vejen. Det er i dag ”kun” et spørgsmål om politisk vilje, om man vil hjælpe danske virksomheder godt på vej eller ej.

Men vi har forsømt at stille et helt afgørende spørgsmål:

Hvorfor Danmark?

Hvorfor vil verden have, det vi kan? Og hvorfor skulle de ville det fremover? Mere præcist: Hvorfor skulle verdens snart 8 milliarder mennesker vælge danske varer, services og viden i fremtiden? Hvorfor fra Danmark - og ikke fra f.eks. Sverige, Tyskland eller Kina? Hvorfor vælger udenlandsk talent Danmark til trods trist vejr og høj skat? Hvorfor er der år efter år mennesker, som trodser trygheden som lønmodtagere og skaber nye virksomheder. Hvorfor investeres i virksomheder i Danmark fremfor i så mange andre spændende virksomheder rundt om i verden? Hvorfor?

Danskerne er Danmarks største styrkeposition

I USA vakte Barack Obama furore, da han i 2012 hævdede  ”You didn’t build that” og dermed påpegede, at enhver amerikansk virksomheds succes også afhænger af de ressourcer, som samfundet stiller til rådighed. Hans ord vakte forargelse, fordi brede kredse i USA har en ”blind vinkel” på det punkt.

I visse kredse i Danmark, er det som om den ”blinde vinkel” sidder lige modsat. Som om det er politikere, embeds-mænd, og kommunalchefer, der skaber nye danske virksomheder og arbejdspladser.

Det er selvfølgelig lige så forkert. For sandheden er, at ingen af os kan gøre noget uden andre. Private virksomheder skaber indtjening, der kan beskattes og finansiere hospitaler, veje, børnehaver og skoler. Og uden selv samme skoler, børnehaver, veje og hospitaler er det svært at drive virksomhed. Man kan smage på, hvor høj skatten skal være til det formål.

Men det er ikke pointen her. Pointen er tværtimod at slå fast, at vi har brug for hinanden. Det kan lyde banalt i danske ører. Men man behøver blot se til USA for at mærke konsekvenserne af en polarisering, der opstår på manglen af åben respektfuld samtale.

Vi er overbeviste om, at der bredt i det danske samfund og erhvervsliv netop nu er behov for, at vi ’genåbner samtalen’ om, hvordan vi først og bedst får Danmark ind i en ny tid. Samtalen om ’Hvorfor Danmark?’

Bekymringen for fremtiden, konkurrencen, hvad vores børn skal leve af og den regning vi efterlader dem deles af store dele af befolkningen. Med Covid-19 er bekymringen formentlig kun blevet større. Vigtigheden af samtaler på tværs er derfor også større end nogensinde. Også uden det kræver en universitetsgrad i økonomi at deltage.

Ikke alene har det demokratisk værdi, at alle kan tage del i samtalen. Også i et økonomisk perspektiv er det vigtigt. For en af Danmarks største, men nok mest oversete styrkepositioner, er danskerne selv. Og dét vi hver især fortæller verden om Danmark.

Et Danmark verden vælger til

Derfor har vi 20 danskere taget imod invitationen fra Industriens Fond til at træde ind i Dansk Konkurrenceevneråd.

Nogle af os har drevet egen virksomhed. Andre ikke. Nogle har allerede international succes. Andre kurs mod den. Vi har ikke en fælles politisk overbevisning og taler ikke på vegne af særinteresser.

Vi har først og fremmest det til fælles, at vi kerer os dybt om Danmark. Og vi deler en vision om ’et Danmark, verden vælger til.’

Derfor træder vi sammen for at invitere til en åben og involverende samfundssamtale om, hvorfor internationale kunder, virksomheder, investorer og talent skal vælge Danmark til i fremtiden.

Fra 2020 og 20 måneder frem vil vi samarbejde om 20 nye svar på ’Hvorfor Danmark?’. Vi bilder os ikke ind, at vores svar er bedre end så mange andres. Vi har derfor brug for at tage landet med på råd. For der er mange kvalificerede svar.

I de næste 20 måneder vil vi hver især søge råd fra 20 andre danskere, der personligt inspirerer os. Og vi håber, at de igen vil spørge mange andre, så en bred kreds af danskere inviteres med i Danmarks første åbne, involverende og eksponentielle samfunds-tænketank.

I marts 2021 mødes vi for første gang til møde på Kronborg. Landet stander i våde og måske vil Holger Danske vågne til dåd? I al respekt regner vi dog mere med de levende end de døde.

Så har du allerede svar på rede hånd, når vi spørger ’Hvorfor Danmark?’, så byd ind! Du kan gøre det lige her eller med hashtagget #whydk. Ellers høres vi ved, når vores henvendelse rammer dit feed med spørgsmålet 'Hvorfor Danmark?'